Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Załączone prezentacje są wyłącznie materiałem szkoleniowym, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej ustalone uchwałą nr 183/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 57/2020 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 15 czerwca 2020 r.

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 12 czerwca 2020 r.

Informacja o możliwości zgłoszeń dodatkowych kandydatów oraz o losowaniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Krzeszów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów z dnia 9 czerwca 2020 r.

O numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów z dnia 5 czerwca 2020 r.

W sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Ważna informacja w sprawie wyborów.

Wszystkich wyborców, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu uprzejmie informujemy: - wnioski złożone o dopisanie do spisu wyborców w wyborach na 10 maja 2020 r. - zaświadczenia o prawie do głosowania wydane na dzień 10 maja 2020 r. i 24 maja 2020 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r.

O warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r.

O możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r.

W sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.