Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie. - archiwum (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZarządzenieNr 225/17.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie oraz określenia szczegółowego trybu jej pracy.

Zarządzenie Nr 207/17.

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie. Informacji na temat konkursu udziela pan Robert Kowal pod numerami telefonów Urzędu Gminy zamieszczonymi na stronach internetowych urzędu.