Uchwały (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 15.11.2013 r.

W sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Krzeszów.

Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 15.11.2013 r.

W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Krzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Uchwała Nr XXVIII/201/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 15.11.2013 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/148/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVIII/200/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 15.11.2013 r.

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Krzeszów w roku 2014.

Uchwała Nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 15.11.2013 r.

W sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2014.

Uchwała Nr XXVIII/198/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 15.11.2013 r.

W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2014.

Uchwała Nr XXVIII/197/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 15.11.2013 r.

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.