Uchwały (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr X/70/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 25.10.2019 r.

W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Krzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Uchwała Nr X/69/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 25.10.2019 r.

W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia realizacji zadań własnych w zakresie przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Uchwała Nr X/68/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 25.10.2019 r.

W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzeszów.

Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 25.10.2019 r.

W sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Uchwała Nr IX/66/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 15.10.2019 r.

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania.

Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 15.10.2019 r.

W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Uchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 15.10.2019 r.

W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów.

Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 15.10.2019 r.

W sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.