Gmina Krzeszów

Zarządzenia (2011) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zarządzenie Nr 25/11.

Zarządzenia

W sprawie określenia zasad sporządzenia bilansu skonsolidowanego za rok 2010.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 25/11. »

Zarządzenie Nr 24/11.

Zarządzenia

W sprawie przyjęcia projektu uchwał rady gminy.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 24/11. »

Zarządzenie Nr 23/11.

Zarządzenia

W sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom, dla których Wójt jest pracodawcą z tytułu podróży służbowej odbytej samochodem osobowym motocyklem lub rowerem nie będącym własnością...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 23/11. »

Zarządzenie Nr 22/11.

Zarządzenia

W sprawie zmian w budżecie gminy za 2011 rok.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 22/11. »

Zarządzenie Nr 20/11.

Zarządzenia

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2010 rok samorządowej instytucji kultury dla której Gmina Krzeszów jest organem założycielskim.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 20/11. »

Zarządzenie Nr 19/11.

Zarządzenia

W sprawie powołania składu osobowego Komisji do przeprowadzenia klasyfikacji archiwalnej i zniszczenia dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2011 r.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 19/11. »

Zarządzenie Nr 18/11.

Zarządzenia

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 18/11. »

Zarządzenie Nr 17/11.

Zarządzenia

W sprawie regulaminu przeprowadzania zewnętrznej kontroli zarządczej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 17/11. »

Zarządzenie Nr 16/11.

Zarządzenia

W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Krzeszów.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 16/11. »

Realizacja: IDcom.pl