Zarządzenia (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 272/14.

W sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Zarządzenie Nr 271/A/14.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 271/14.

W sprawie zbycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 270/14.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 269/14.

W sprawie przyjęcia projektu uchwał rady gminy.

Zarządzenie Nr 268/14.

W sprawie upoważnienia do przeprowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.

Zarządzenie Nr 267/14.

W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami.

Zarządzenie Nr 266/14.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 265/14.

W sprawie powołania składu osobowego Komisji do przeprowadzenia klasyfikacji archiwalnej i zniszczenia dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 264/14.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krzeszów.