Zarządzenia (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 177/13.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 176/13.

W sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej w procesie zatrudnienia pracownika na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie.

Zarządzenie Nr 175/13.

W sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie.

Zarządzenie Nr 174/13.

W sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".

Zarządzenie Nr 173/13.

W sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. - Budowa stałego placu targowego w miejscowości Krzeszów.

Zarządzenie Nr 172/13.

W sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzeszów oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

Zarządzenie Nr 171/13.

W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów.

Zarządzenie Nr 170/13.

W sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. - Remont drogi gminnej "do promu" w miejscowości Bystre od km 0+000 do km 2+800 o długości 2800 mb.

Zarządzenie Nr 169/13.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 168/13.

W sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.