Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XVI/118/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 11.09.2020 r.

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Krzeszów do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XIV/104/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 05.06.2020 r.

W sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Uchwała Nr XIII/101/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 31.01.2020 r.

W sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Uchwała Nr XIII/100/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 31.01.2020 r.

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszów na rok 2020.

Uchwała Nr XIII/99/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 31.01.2020 r.

W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XIII/98/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 31.01.2020 r.

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała Nr XII/92/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 30.12.2019 r.

W sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

Uchwała Nr XII/91/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 30.12.2019 r.

W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Krzeszów.

Uchwała Nr XII/90/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 30.12.2019 r.

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Krzeszów.