Gmina Krzeszów

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

Uchwały

W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego...

czytaj więcej o Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r. »

Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

Uchwały

W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze,

czytaj więcej o Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r. »

Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

Uchwały

W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r. »

Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

Uchwały

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

czytaj więcej o Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r. »

Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

Uchwały

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r. »

Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

Uchwały

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r. »

Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

Uchwały

W sprawie ustalenia dopłaty do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r. »

Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

Uchwały

W sprawie zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia realizacji zadań własnych w zakresie przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

czytaj więcej o Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r. »

Realizacja: IDcom.pl