Gmina Krzeszów

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr XXXIV/212/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r.

Uchwały

W sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Krzeszów oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/212/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r. »

Uchwała Nr XXXIV/211/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r.

Uchwały

W sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/211/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r. »

Uchwała Nr XXXIV/210/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r.

Uchwały

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały...

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/210/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r. »

Uchwała Nr XXXIV/209/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r.

Uchwały

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Leżajsk przez Gminę Krzeszów zadania z zakresu pomocy społecznej.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/209/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r. »

Uchwała Nr XXXIV/208/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r.

Uchwały

W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/208/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r. »

Realizacja: IDcom.pl