Gmina Krzeszów

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr XXXIV/207/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r.

Uchwały

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszów na rok 2018.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/207/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r. »

Uchwała Nr XXXIV/206/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r.

Uchwały

W sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/206/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r. »

Uchwała Nr XXXIV/207/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r.

Uchwały

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszów na rok 2018.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/207/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r. »

Uchwała Nr XXXIV/205/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r.

Uchwały

W sprawie podziału Gminy Krzeszów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/205/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r. »

Uchwała Nr XXXIV/204/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r.

Uchwały

W sprawie podziału Gminy Krzeszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/204/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r. »

Uchwała Nr XXXIV/203/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r.

Uchwały

W sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/203/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 09.03.2018 r. »

Realizacja: IDcom.pl