Przetargi - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Krzeszów w roku 2015.

Ogłoszenie o wyniku przetargu.

Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem po byłej szkole podstawowej oraz budynkiem gospodarczym stanowiących własność Gminy Krzeszów.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na zboczu wzniesienia - Rotunda - i kościoła przy ul. Kościelna w miejscowości Krzeszów n/Sanem.

Ogłoszenie o przetargu.

Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem po byłej szkole podstawowej oraz budynkiem gospodarczym stanowiących własność Gminy Krzeszów.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na zboczu wzniesienia - Rotunda - i kościoła przy ul. Kościelna w miejscowości Krzeszów n/Sanem.

Sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Krzeszów sprzedawanych łącznie.

Sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka Górna.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiot zamówienia: materiały biurowe, papier, tonery.

Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia: materiały biurowe, papier, tonery.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiot zamówienia: MODUŁ I - Kurs: Opiekun osoby starszej z elementami zagadnień rehabilitacji podopiecznych, MODUŁ II - Kurs: Kosmetyczka z elementami stylizacji paznokci.

Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia: MODUŁ I - Kurs: Opiekun osoby starszej z elementami zagadnień rehabilitacji podopiecznych, MODUŁ II - Kurs: Kosmetyczka z elementami stylizacji paznokci.