Przetargi - archiwum (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów w roku 2017-2018

Informacja o treści złożonych ofert

Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów w roku 2017-2018

Zapytanie ofertowe Rozbudowa budynku remizy OSP w Kamionce Dolnej

Zapytanie ofertowe Rozbudowa budynku remizy OSP w Kamionce Dolnej Zmiana terminu składania ofert: na 23.12.2016 r. do godz. 11:00 otwarcie ofert godz. 11:15

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów w roku 2017-2018

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów w roku 2017-2018 Ogłoszenie o zamówieniu bzp - nr 369515 z dnia 19.12.2016 r.

Zapytanie ofertowe Kamionka - Kolonia dz. ew. nr 1925 - 28.11.2016 r.

Powtórne zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1925 „Droga koło tartaku” w km 0+000 – 0+692 w m. Kamionka – Kolonia” Zmieniony zakres rzeczowy zadania Zmiana terminu składania ofert: Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: 1) Ofertę, kosztorys oferto

Zapytanie ofertowe Kamionka - Kolonia dz. ew. nr 1925

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1925 „Droga koło tartaku” w km 0+000 – 0+692 w m. Kamionka - Kolonia"

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazów

Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazów.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr RG.271.03.K.b.2016 Usługa udzielenia kredytu bankowego w kwocie 616 504,00 zł

Informacja o treści złożonych ofert.

Usługa udzielenia kredytu bankowego w kwocie 616 504,00 zł.