Przetargi - archiwum (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.2.dK.2017 Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Krzeszów i jednostek organizacyjnych gminy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Krzeszów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszów...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050 - 1+997 w miejscowości Bystre

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postepowanie: Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050 – 1+997 w miejscowości Bystre

Informacja z sesji otwarcia ofert 27.11.2017 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 27.11.2017 r. Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Krzeszów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszów...

Odpowiedzi na pytania do przetargu - Usługa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Krzeszów i jednostek organizacyjnych gminy

Odpowiedzi na zadane pytania w przetargu Dotyczy postępowania: „Świadczenie usługo kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Krzeszów oraz jednostek organizacyjnych Gminy...

Informacja z sesji otwarcia ofert 21.11.2017 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 21.11.2017 r. dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050 - 1+997 w miejscowości Bystre"

Ogłoszenie nr 616883-N-2017 z dnia 16.11.2017 r. - przetarg nieograniczony - Usługa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Krzeszów i jednostek organizacyjnych gminy

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEG0 na realizację zadania pn.: "Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiekt&oac

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kamionka.

Ogłoszenie nr 611552-N-2017 z dnia 06.11.2017 r. - przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050 - 1+997 w miejscowości Bystre

Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050 - 1+997 w miejscowości Bystre Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych...

Zapytanie ofertowe/cenowe.

Usługa udzielenia kredytu bankowego na kwotę 220 000,00 zł.