Przetargi - archiwum (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe.

Zadanie pod nazwą ,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzeszów”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.7.pII.K.RPO.2018 Nazwa zadania: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej a Aglomeracji Krzeszówpoprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków - II przetarg".

Informacja z sesji otwarcia ofert 20.11.2018 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 20.11.2018 r. Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów i obsługę PSZOK w Sigiełkach w latach 2019-2020.

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kamionka.

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kustrawa.

Ogłoszenie nr 643799-N-2018 przetarg nieograniczony pn. "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów i obsługę PSZOK w Sigiełkach w latach 2019 – 2020"

Numer sprawy: 643799-N-2018 Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów i obsługę PSZOK w Sigiełkach w latach 2019 – 2020.

Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zapytania - "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzeszów".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: SKR3051/5/18 Nazwa zadania: Usługa udzielenia kredytu bankowego w kwocie 719 145,00 zł.

Informacja z sesji otwarcia ofert 18.10.2018 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 18.10.2018 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę udzielenia kredytu bankowego.

Zmiana Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) kredytu bankowego

Zmiana Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) kredytu bankowego w kwocie 719 145,00 zł.