Uchwały

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XVI/118/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 11.09.2020 r.

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Krzeszów do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XVI/117/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 11.09.2020 r.

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzeszów.

Uchwała Nr XVI/116/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 11.09.2020 r.

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzeszów.

Uchwała Nr XVI/115/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 11.09.2020 r.

W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów.

Uchwała Nr XVI/114/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 11.09.2020 r.

W sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Uchwała Nr XV/113/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 31.07.2020 r.

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krzeszów nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XV/112/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 31.07.2020 r.

W sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.