Gmina Krzeszów

Zarządzenia zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zarządzenie Nr 252/17.

Zarządzenia

W sprawie przygotowania i przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Krzeszów projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 252/17. »

Zarządzenie Nr 251/17.

Zarządzenia

W sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 251/17. »

Zarządzenie Nr 250/17.

Zarządzenia

W sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa w km 0+000-0+147 w miejscowości Kamionka Kolonia.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 250/17. »

Zarządzenie Nr 248/17.

Zarządzenia

W sprawie przyjęcia projektu uchwał rady gminy.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 248/17. »

Zarządzenie Nr 245/A/17.

Zarządzenia

W sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego napisania i realizacji projektu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 245/A/17. »

Zarządzenie Nr 245/17.

Zarządzenia

W sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: -Łazów dz. o nr ewid. 389, -Sigiełki dz. o nr ewid. 523, - Kamionka dz. nr ewid. 1463/7.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 245/17. »

Realizacja: IDcom.pl