Gmina Krzeszów

Zarządzenia zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zarządzenie Nr 234/17.

Zarządzenia

W sprawie przedstawienia Radzie Gminy Krzeszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 234/17. »

Zarządzenie Nr 233/17.

Zarządzenia

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie zobowiązań.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 233/17. »

Zarządzenie Nr 231/17.

Zarządzenia

W sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 231/17. »

Zarządzenie Nr 229/A/17.

Zarządzenia

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkól w Krzeszowie do reprezentowania Gminy Krzeszów w zakresie realizacji projektu nr: 2017-1-PL01-KA101-037703 pt. "Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 229/A/17. »

Zarządzenie Nr 229/17.

Zarządzenia

W sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 229/17. »

Zarządzenie Nr 228/17.

Zarządzenia

W sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego".

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 228/17. »

Zarządzenie Nr 227/17.

Zarządzenia

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, przekazywania informacji gospodarczych...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 227/17. »

Zarządzenie Nr 226/17.

Zarządzenia

W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzeszowie powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Krzeszowie.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 226/17. »

Realizacja: IDcom.pl