Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 215/17.

W sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wynagrodzenie za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku Koła Łowieckiego "POLANA" w Nowej Sarzynie oraz ustalenia regulaminu mediacji.

Zarządzenie Nr 214/17.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkół w Krzeszowie.

Zarządzenie Nr 213/17.

W sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzeszowie.

Zarządzenie Nr 212/17.

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzeszowie.

Zarządzenie Nr 211/17.

W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Krzeszowie.

Zarządzenie Nr 210/17.

W sprawie odwołania Pana Mirosława Sieka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Krzeszowie.

Zarządzenie Nr 209/17.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 208/17.

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrem, dla której organem prowadzącym jest Gmina Krzeszów.

Zarządzenie Nr 207/17.

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie.

Zarządzenie Nr 206/17.

W sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.