Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 17/19.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krzeszów.

Zarządzenie Nr 16/19.

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i udziału nauczycieli w projekcie i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji nauczycieli do projektu „Apetyt na przyszłość” współfinasowanego ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego...

Zarządzenie Nr 15/19.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 14/19.

W sprawie zbycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 13/19

W sprawie zbycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 12/19

W sprawie planu finansowego urzędu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 11/2019

W sprawie ustalenia zasad sporządzania informacji do bilansu.

Zarządzenie Nr 10/19

W sprawie przyjęcia projektu uchwał rady gminy.

Zarządzenie Nr 9/19

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizacje zadań związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Krzeszów w roku 2019.

Zarządzenie Nr 8/19

W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2019 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.