Przetargi - archiwum (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wstępne zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia: MODUŁ I: Warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy; MODUŁ II: Trening kompetencji i umiejętności społecznych; MODUŁ III: Kurs - Kasjer handlowy.

Zarządzenie Nr 24/15.

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizacje zadań związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Krzeszów w roku 2015.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziarnia i remont przepompowni ścieków w Krzeszowie.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Krzeszów w roku 2015.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wydruk i opracowanie graficzne ulotek i plakatów na podstawie treści dostarczonych przez Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rozbudowa i przebudowa placu targowego w miejscowości Krzeszów.

Zapytanie ofertowe.

Wydruk i opracowanie graficzne ulotek i plakatów na podstawie treści dostarczonych przez Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Rozbudowa i przebudowa placu targowego w miejscowości Krzeszów.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziarnia i remont przepompowni ścieków w Krzeszowie.