Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wydruk i opracowanie graficzne ulotek i plakatów na podstawie treści dostarczonych przez zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Remont drogi gminnej - Droga po lasem - dz. nr ew. 1011, 1012, 1014 w miejscowości Koziarnia w km 0+000 - 0+625.

Zapytanie ofertowe.

Wydruk i opracowanie graficzne ulotek i plakatów na podstawie treści dostarczonych przez zamawiającego.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Roboty budowlane i dostawy w ramach projektu - Podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Krzeszów.

Zarządzenie Nr 227/14 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 20 lutego 2014 r.

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Krzeszów w roku 2014.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Roboty budowlane i dostawy w ramach projektu - Podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Krzeszów.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Krzeszów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszów na rok 2014.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Krzeszów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszów na rok 2014.