Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiot zamówienia - wydruk i opracowanie graficzne ulotek i plakatów na podstawie treści dostarczonych przez zamawiającego.

Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia: materiały biurowe, papier, tonery.

Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia - wydruk i opracowanie graficzne ulotek i plakatów na podstawie treści dostarczonych przez zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Remont drogi gminnej - do promu - w miejscowości Bystre od km 0+000 do km 2+800 o długości 2800 mb.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapobiegnie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego.

Odpowiedzi na pytania do przetargu.

Zapobiegnie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego.

Odpowiedzi na pytania do przetargu.

Zapobiegnie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Zapobiegnie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego.

Ogłoszenie o wyniku przetargu.

Dotyczy sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Krzeszów.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 400 000,00 zł.