Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprostowanie do zapytania ofertowego: OPS.2520.7.12.POKL z dnia 01.10.2012 r.

Przedmiot zamówienia: materiały biurowe, papier, tonery

Sprostowanie do zapytania ofertowego: OPS.2520.7.12.POKL z dnia 01.10.2012 r.

Przedmiot zamówienia: materiały biurowe, papier, tonery

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia: materiały biurowe, papier, tonery

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa....."

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nazwa zadania: "Przebudowa odcinka linii napowietrznej 15kV na linię kablową"...

Wstępne zapytanie ofertowe (szacunkowe)

Przedmiot zamówienia: Kurs kreowania wizerunku osobistego z elementami kosmetyki i wizażu

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Wykonanie boisk sportowych...

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Krzeszów

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiot zamówienia - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Krzeszów w projekcie POKL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi.

Przedmiot zamówienia - Kursy zawodowe: MODUŁ I: Kucharz, MODUŁ II: Księgowy.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Nazwa zadania - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012 w miejscowości Krzeszów.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Nazwa zadania - Przebudowa odcinka linii napowietrznej 15 kV na linię kablową w m. Krzeszów.