Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Przedmiot zamówienia - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Krzeszów w projekcie POKL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych...

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Przedmiot zamówienia - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Krzeszów w projekcie POKL priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych gminy Krzeszów.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Przedmiot zamówienia - Kursy zawodowe: MODUŁ I: Kucharz, MODUŁ II: Księgowy.

Wstępne zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia - Kursy zawodowe: MODUŁ I: Kucharz, MODUŁ I: Księgowy.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Nazwa zamówienia: Remont dróg gminnych: - 102401 R w miejscowości Kamionka Dolna, 102402 R w miejscowości Kamionka-Kolonia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiot zamówienia: materiały biurowe, papier, tonery.

Sprostowanie do zapytania ofertowego: OPS.2520.3.2012.POKL z dnia 31.05.2012 r.

Przedmiot zamówienia: materiały biurowe, papier, tonery.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nazwa zadania: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

Sprostowanie do zapytania ofertowego: OPS.2520.3.2012.POKL z dnia 31.05.2012 r.

Przedmiot zamówienia: materiały biurowe, papier, tonery.

Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia: materiały biurowe, papier, tonery.