Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Nazwa zamówienia: Remont dróg gminnych: - 102401 R w miejscowości Kamionka Dolna, 102402 R w miejscowości Kamionka-Kolonia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiot zamówienia: materiały biurowe, papier, tonery.

Sprostowanie do zapytania ofertowego: OPS.2520.3.2012.POKL z dnia 31.05.2012 r.

Przedmiot zamówienia: materiały biurowe, papier, tonery.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nazwa zadania: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

Sprostowanie do zapytania ofertowego: OPS.2520.3.2012.POKL z dnia 31.05.2012 r.

Przedmiot zamówienia: materiały biurowe, papier, tonery.

Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia: materiały biurowe, papier, tonery.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi.

Nazwa zamówienia: MODUŁ I trening kompetencji i umiejetności społecznych, MODUŁ II warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych technik poszukwania pracy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nazwa zamówienia: MODUŁ I trening kompetencji i umiejetności społecznych, MODUŁ II warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych technik poszukwania pracy

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Nazwa zamówienia: MODUŁ I trening kompetencji i umiejetności społecznych, MODUŁ II warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych technik poszukwania pracy.

Ogłoszenie o zamówieniu -dostawy.

Nazwa zadania: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.