Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa i ul. Sieniawska w Krzeszowie.

Ogłoszenie o wyborze oferty: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny

Ogłoszenie o wyborze oferty: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny - I etal, Kamionka-Kolonia, Podolszynka Ordynacka

Odpowiedzi na pytania.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny etap I, Kamionka-Kolonia, Podolszynka Ordynacka.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Krzeszów.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa i ul. Sieniawska w Krzeszowie.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny etap I, Kamionka-Kolonia, Podolszynka Ordynacka.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Remont drogi gminnej - do promu - w miejscowości Bystre od km 0+000 do km 2+800 o długości 2800 mb.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiot zamówienia: materiały biurowe, papier, tonery.

Sprostowanie wstępnęgo zapytania ofertowego z dnia 09.04.2013 r.

Przedmiot zamówienia: Moduł I - Warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy, Moduł II - Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Wstępne zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia: Moduł I - Warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy, Moduł II - Trening kompetencji i umiejętności społecznych.