Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Usługa udzielenia kredytu bankowego w kwocie 1 618 528 zł.

Wstępne zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia: MODUŁ I: Kucharz, MODUŁ II: Kasjer handlowy.

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów.

Informacja o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą: "Przebudowa dróg gminnych: ul. Pocztowej, ul. Ulanowskiej, ul. Klasztornej i ul. Wesołej w Krzeszowie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiot zamówienia: MODUŁ I: Warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy, MODUŁ II: Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów.

Ogłoszenie o wyniku przetargu.

Dotyczy sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Krzeszów.

Sprostowanie do zapytania ofertowego: OPS.2520.4.2013.POKL z dnia 12.06.2013 r.

Przedmiot zamówienia: MODUŁ I: Warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy, MODUŁ II: Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia: MODUŁ I: Warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy, MODUŁ II: Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa i ul. Sieniawska w Krzeszowie.